Ορυκτή Ίνα Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες για την ορυκτή ίνα

Οι πλάκες ορυκτών ινών είναι ένα σύστημα με ολοκληρωμένη σχεδιαστική ελευθερία από πλάκες διάφορων τύπων, διαστάσεων καννάβου 600x600mm ή 600x1200mm, και πάχους 13 ή 15mm, με υψηλά επίπεδα ήχο-απορρόφησης και πυρασφάλειας.Οι πλάκες ορυκτών ινών σε συνδυασμό με τον μεταλλικό σκελετό , προσφέρουν μία σταθερή κατασκευή με σύγχρονη εμφάνιση που ικανοποιεί κάθε εργονομική και αισθητική απαίτηση.

Ορυκτή Ίνα Θεσσαλονίκη

Η σειρά πλακών οροφής ορυκτών ινών , ακολουθεί και αυτή τη φιλοσοφία συστημάτων ξηράς δόμησης, προσφέροντας την ευκαιρία να είναι δυνατή η επιλογή του καλύτερου,ανάμεσα σε αναρίθμητες προτάσεις, την τεχνική και αισθητική λύση για κάθε περιβάλλον και κάθε χρήση, τους τεχνικούς κανόνες για την διαμόρφωση οποιουδήποτε τύπου σχεδίου. Η συνεχής ανανέωση των σχεδίων επιφάνειας, δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στις διακοσμητικές απαιτήσεις και ταυτόχρονα καλύπτει κάθε τεχνική προδιαγραφή.

Η μέγιστη δημιουργική ελευθερία επιτρέπει το σχεδιασμό μέσα από μια πολύ μεγάλη διαλογή πλακών με διαφορετική διακόσμηση και υλικό, εφαρμοσμένα με διαφορετικό τρόπο, τέτοιο ώστε να δημιουργηθεί η επιθυμητή επιφάνεια.

Ορυκτή Ίνα Θεσσαλονίκη