ειδικες κατασκευες γυψοσανιδας

Αναλαμβάνουμε κάθε τύπου εδικές, έτσι ώστε να καλύπτουμε 100% κάθε απαίτησή σας σε:

 • Κούτελα γυψοσανίδας

 • Κρυφούς φωτισμούς

 • Τοιχοποιίες με εσοχές

 • Περίτεχνες οροφές γυψοσανίδας

 • Ράφια γυψοσανίδας

 • Τζάκι με γυψοσανίδα

 • Οροφές

 • Ψευδοροφές

 • Γυψοσανίδες

 • Τσιμεντοσανίδες

 • Χωρίσματα

 • Κρυφούς φωτισμούς

 • Ηχομονώσεις