Ειδικές Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε κάθε τύπου εδικές, έτσι ώστε να καλύπτουμε 100% κάθε απαίτησή σας σε:

 • Κούτελα γυψοσανίδας
 • Κρυφούς φωτισμούς
 • Τοιχοποιίες με εσοχές
 • Περίτεχνες οροφές γυψοσανίδας
 • Ράφια γυψοσανίδας
 • Τζάκι με γυψοσανίδα
 • Οροφές
 • Ψευδοροφές
 • Γυψοσανίδες
 • Τσιμεντοσανίδες
 • Χωρίσματα
 • Κρυφούς φωτισμούς
 • Ηχομονώσεις

περίτεχνη κατασκευή

διαχωριστικό με καμπύλες

περίτεχνη κατασκευή / κύκλος

σκαφάκια σε εσωχή

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

κρυφός φωτισμός

περίτεχνη κατασκευή WC

περίτεχνη οροφή & ράφια σε καμπύλη

τριπλό κούτελο

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

κρυφός φωτισμός

κρυφός φωτισμός

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

ραφιέρα με spot

περίτεχνη κατασκευή / ρόμβος

ράφια με κρυφό φωτισμό

περίτεχνη κατασκευή & κρυφός φωτισμός

κούτελο περίτεχνο

περίτεχνο σχέδιο

κρυφός φωτισμός κρεβατοκάμαρας

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

κρυφός φωτισμός

ψευδοροφή με θόλο & κρυφό φωτισμό

περίτεχνη οροφή & ράφια σε καμπύλη

τριπλό κούτελο

συνδυασμός κρυφού φωτισμού

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

οβάλ εσωχή

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

ράφια στα μέτρα σας

φωτιστικό σε κύμα

περίτεχνη κατασκευή / ρόμβος

περίτεχνη κατασκευή / κύκλος

περίτεχνη κατασκευή & κρυφός φωτισμός

κούτελο περίτεχνο

περίτεχνο σχέδιο

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

ψευδοροφή με θόλο

περίτεχνο σχέδιο

τριπλό κούτελο

τριπλό κούτελο

ράφια ανισόπεδα

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

κρυφός φωτισμός

περίτεχνη σύνθεση στα μέτρα σας

οροφή με καμπύλη

κρυφός φωτισμός