Ειδικές Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε κάθε τύπου εδικές, έτσι ώστε να καλύπτουμε 100% κάθε απαίτησή σας σε:

 • Κούτελα γυψοσανίδας
 • Κρυφούς φωτισμούς
 • Τοιχοποιίες με εσοχές
 • Περίτεχνες οροφές γυψοσανίδας
 • Ράφια γυψοσανίδας
 • Τζάκι με γυψοσανίδα
 • Οροφές
 • Ψευδοροφές
 • Γυψοσανίδες
 • Τσιμεντοσανίδες
 • Χωρίσματα
 • Κρυφούς φωτισμούς
 • Ηχομονώσεις